project circulair zuid

Y18 2185 Stad Circulair Zuid Mailing hoofding 600x308
11.01.2022

Gedurende drie en half jaar nam een groep bewoners van nieuw zuid het voortouw om circulair te leven. 

De Kringwinkel Antwerpen is één van de elf partners binnen het project. Onze circulaire speeltuin circuit ontplooide zich als ontmoeting- en ontdekkingsplaats met fiets- en herstelatelier, showcases en units van verschillende circulaire ondernemers en kunstenaars, een Kringwinkel en verschillende workshops rond materialen hergebruiken en herstellen.

Circulair Zuid had voor ogen om tot een duurzame gedragsverandering te komen en om de groep te leren wat daarvoor nodig is. Ze gebruikten minder energie en water, verzamelden minder afval en hergebruikten materialen. Ze kregen daarbij de hulp van verschillende partners en van elkaar.

Lees hier het projectoverzicht mét enkele tips & tricks.