circular monday 22/11

Ciruit Facebook 01
08.11.2021

het positief alternatief voor black friday:
op circular monday worden over de hele wereld initiatieven in de kijker gezet waar je terecht kunt als je bewust minder of circulair wil consumeren.

WAAROM? 

De gemiddelde westerse consument heeft een te hoge "materialenvoetafdruk". In Vlaanderen bedraagt die bv. 29,1 ton per inwoner per jaar (cijfer van 2018). Dat cijfer houdt rekening met alle grondstoffen die wereldwijd worden ontgonnen (mineralen, fossiele grondstoffen, biomassa, metalen) voor consumptiegoederen. Willen we onze consumptie verduurzamen en een gelijke toegang tot grondstoffen garanderen voor iedereen ter wereld, dan moet onze materialenvoetafdruk eigenlijk zakken tot 7 ton per inwoner per jaar. Onze materialenvoetafdruk is sterk verbonden met de koolstofvoetafdruk. (Daarmee bedoelen we de broeikasgasemissies die wereldwijd ontstaan als gevolg van de consumptie en die klimaatontwrichting veroorzaken.) Consumptiegoederen en diensten die veel grondstoffen vragen, geven immers aanleiding tot de uitstoot van veel broeikasgassen. Meer daarover bij OVAM.

Circulaire economie (materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk blijven inzetten in de economie) is daardoor een van dé sleutelelementen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Meer daarover bij Vlaanderen Circulair.

Circular Monday wil van minder of circulair consumeren het nieuwe normaal maken. De wegwerpcultuur die de afvalberg doet groeien en het klimaat laat ontsporen, heeft afgedaan!  (tekst via de transformisten)

bij circuit openen uitzonderlijk ook bar just, kunnig en mr. h. bouquet de deuren op maandag én krijg je 20% korting op alle herstellingen (fiets/elektro/textiel) die je dan laat uitvoeren. bij je koffie geniet je van een circulair koekje gemaakt uit oud brood.